Dictée créole

Le texte de la dictée créole du 29 mars ( M. Baptista )

TANBOU
Pou Jéra Lokèl

Ou vwè noutout fèt é grandi.
Nou fè ‘w viv èvè lokans a dwèt an nou,
An kadans a doulè an nou…
Nou fè ‘w ri a pèdsouf
Lè sa té ka rivé nou ri.
É byendéfwa, douvanjou,
Lè lérépondè té kagou
nou pran sonmèy an kontribann,
tèt an nou apiyé si zépòl a ‘w. ( fin de la dictée 5eme)

Tanbou,
ou sé on pyès-fanm,
doubout dwèt kon bitasyon san bityé;
mouchwè anpizé, maré san on pli
lantou tèt a ‘w,
ren sanglé pou ‘w pé sa woulé,
pou ‘w wouklé, pou ‘w boula ; ( fin de la dictée 4eme)
Ha ! Tanboudibrèz !
ou sé on fanm-bitasyon:
ou pa ni kolyé ;
ou pa ni zanno,
mé lè ou bay lavwa,
sé onsèl voumtak, onsèl voukoum,
moun ka santi yo adan on nich a taktak.
[…]
Sonny RUPAIRE
« Gran parad ti kou baton », 1970